СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-113/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-113/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-108/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” – 3 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-108/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” – 3 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

Преди първия учебен ден – учители преминаха обучение за преподаване в час на безопасност на движението по пътищата

Над 40 учители от Област Благоевград преминаха обучение за преподаване в час на предмет „Безопасност на движението по пътищата“. Инициативата е на Института за следдипломна квалификация към УНСС и се реализира съвместно с експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП). В хода на обучението, преподавателите, които водят часове на ученици между 1-ви…

Пази семейството си на пътя: Иновации за повече безопасност

Иновации за повече безопасност – вижте във видеото от съвместната ни инциатива с БНТ: ✅ Първото българско приложение, което си поставя за цел да се създаде най-голяма мрежа за взаимопомощ в Европа – iHELP Bulgaria; ✅ За системите за безопасност в електрическите автомобили; ✅ Варна ще бъде първият град, в който улиците ще бъдат напълно…

Малина Крумова: Институциите и общините предприемат допълнителни мерки за повишаване на пътната безопасност преди първия учебен ден

Институциите и общините предприемат допълнителни мерки за повишаване на пътната безопасност преди първия учебен ден. Днес в рамките на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Перник бяха докладвани взетите мерки в региона. Срещата бе инициирана от областния управител Ирена Соколова, а в нея участие взе и председателят на ДАБДП Малина…

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт” – 2 щатни бройки в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; – професионален опит: най-малко 2 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“- „Обществени…

Пази семейството си на пътя: Пешеходците – най-уязвимите участници в движението

Пешеходците са най-уязвимата група на пътя, а за съжаление най-много са инцидентите с възрастни хора и деца. Колко е важно да бъдем толерантни, превозните средства да се движат по-бавно в конфликтни точки на града и да пресичаме на определените за това места – вижте в съвместната ни рубрика с БНТ.

КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” – 2 щатни бройки в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; – професионален опит: най-малко 3 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: – Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“,…

КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; – професионален опит: най-малко 2 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: – Професионална област/направление: висше образование в областта на „Технически науки” • Компютърни умения:…