Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина на служители от администрацията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и външни експерти“

Обява 1 file(s)   710.85 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:10:05 Свали файла Начална страница поръчка 1 file(s)   635.49 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:10:19 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   469.92 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:11:02 Свали файла Указания за участие 1 file(s)   503.02 KB   Дата…

Предмет на поръчката: „Възлагане на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития и мероприятия за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

РЕШЕНИЕ 1 file(s)   516.90 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:31:15 Свали файла ПОКАНА 1 file(s)   1.24 MB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:31:27 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   49.82 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:33:05 Свали файла Методика за оценка 1 file(s)   31.80 KB   Дата на публикуване:…

Предмет на поръчката: „Доставка на специализирано моторно превозно средство, оборудвано с апаратура за обследване на пътна инфраструктура“

Решение 1 file(s)   559.00 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:21:15 Свали файла Обявление 1 file(s)   202.43 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:21:29 Свали файла Указания 1 file(s)   319.50 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:22:05 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   67.56 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:24:12…

ДАБДП участва в най-високия форум на Европейският съвет за безопасност на транспорта

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ участва в най-високия форум на Европейският съвет за безопасност на транспорта, в който бяха разгледани мерките за повишаване на безопасността по пътищата в Европа. Заместник-председателят на агенцията Анжелина Тотева взе участие в срещата и представи действията на страната ни в тази посока. Изготвяне на първия цялостен Доклад за…

Предмет на поръчката:„Доставка на софтуер и лицензи за работа с бази от данни, необходими за оценка на пътната безопасност“.

ОБЯВА 1 file(s)   549.31 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:18 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   35.34 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:30 Свали файла Указания за участие 1 file(s)   33.18 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:41:20 Свали файла Проект на договор 1 file(s)   33.42 KB   Дата…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-112/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-112/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-109/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-109/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…