Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ

Мария Благоева Лазарова директор
ДКН-0002/27.02.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0027/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0002/20.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0026/16.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Ралица Емилова Василева старши експерт
ДКН-0003/ 01.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0031/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0004/01.04.2019 г. Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0030/24.09.2019 г. Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Анна Данчева Кирякова младши експерт
ДКН-0004/05.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0033/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0005/01.04.2019 г.Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0032/25.09.2019 г.Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Марта Георгиева Петрова директор
ДКН-0005/ 11.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0028/26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0006/10.04.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0029/20.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Иван Петков Петков главен експерт
ДКН-0006/11.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0029/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0003/24.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0031/25.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Иво Георгиев Кацаров главен секретар
ДКН-0007/ 25.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Юлия Кирилова Тодорова главен счетоводител
ДКН-0008/27.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0030/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0008/24.04.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0027/18.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Стойне Кирилов Китанов финансов контрольор
ДКН-0009/ 27.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0032/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0007/17.04.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0028/20.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Мартин Стефанов Хубчев директор
ДКН-0011/ 15.04.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0010/14.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Венета Петрова Червенякова-Манова държавен експерт
ДКН-0012/02.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0012/15.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Милан Кирилов Мартинов експерт “Връзки с обществеността”
ДКН-0013/ 07.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0014/05.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Милен Марчев Марков държавен експерт
ДКН-0015/ 22.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0037/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0015/08.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0035/15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Любомира Миланова Илиева главен експерт
ДКН-0016/03.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0016/03.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Татяна Иванова Кирева главен юрисконсулт
ДКН-0017/ 10.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0018/08.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Невена Тодорова Цветанова-Илиева главен експерт
ДКН-0018/20.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0041/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0017/04.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0044/13.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0045/13.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Мария Тодорова Муфтиева главен експерт
ДКН-0020/08.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0040/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0022/08.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0040/11.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0041/11.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Цвета Георгиева Николаева старши юрисконсулт
ДКН-0021/ 15.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0042/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0024/13.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0042/12.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0043/13.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Валентин Недев Русев главен експерт
ДКН-0022/15.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0043/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0023/12.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0038/28.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Мария Тодорова Истилиянова-Крумова държавен експерт
ДКН-0023/ 01.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0039/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0020/06.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0037/15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Любка Ангелова Маринова държавен експерт
ДКН-0024/ 01.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКН-0038/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0021/06.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0036/15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Ангел Василев Ангелов главен експерт
ДКН-0025/ 26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0025/26.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Мария Иванова Георгиева главен експерт
ДКН-0034/ 02.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0034/02.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Мария Иванова Станимирова държавен експерт
ДКН-0035/ 30.09.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0039/30.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Росен Иванов Рапчев главен експерт
ДКН-0036/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0046/14.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0047/14.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.4 от ЗПКОНПИ
Мария Николаева Бакалова старши експерт
ДКН-0044/ 25.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0048/13.12.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Диляна Стойчева Жавова старши експерт
ДКН-0050/ 04.05.2020 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ