СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия,…

виж повече

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия,…

виж повече

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена…

виж повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена…

виж повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със…

виж повече