Дата: 03.05.2019 г. – ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Моля запознайте се с условията за участие в поръчката и при желание за участие използвайте приложените форми.

Дата на публикуване: 04.06.2019 г.

ПРОТОКОЛ за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти във връзка с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата““

Съобщение за прекратяване на възлагането по обособена позиция № 3

Дата на публикуване: 06.06.2019 г.

Предмет на поръчката: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по три обособени позиции“