Регистър на одиторите
Рег. номер Име и фамилия Сертификат (номер/дата) Удостоверение за допълнително обучение (номер/дата) Статус Дата на статуса Електронен адрес Телефонен номер
1001 Ивайло Табаков
рег. № 003 серия УАСГ-ЦПО № 000003 / 01.10.2013
рег. № 11778 / 23.02.2023
Вписан 27.03.2023 ivailo.tabakov@tabakovi.com +359888866794
1002 Надежда Парлъкова-Жекова
рег. № 038, серия УАСГ-ЦПО/000038 / 14.06.2013
рег. № 11220 / 10.08.2020
рег. № 10658 / 14.12.2015
Вписан 24.04.2023 parlakova@abv.bg +359887270549
1004 Александър Терфанов
рег. № 021 серия УАСГ-ЦПО/000021 / 01.10.2013
рег. № 11337 / 05.11.2021
Вписан 24.04.2023 sasho.at@gmail.com
1005 Боян Симеонов
рег. № 045, серия УАСГ-ЦПО/000045 / 14.06.2013
рег. № 11225 / 08.10.2020
Вписан 09.05.2023 bobbysimeonov@gmail.com +359895484726
1006 Десислав Димитров
рег. № 060 серия УАСГ-ЦПО № 000060 / 14.06.2013
рег. № 11232 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 d.dimitrov@traffic.bg +359887836074
1007 Николай Димитров
рег. № 097, серия УАСГ-ЦЕСО/000097 / 06.06.2019
Вписан 29.05.2023 n.dimitrov@traffic.bg +359888809749
1008 Недялко Иванов
рег. № 059 серия УАСГ-ЦПО/000059 / 14.06.2013
рег. № 11231 / 10.08.2020
Вписан 14.07.2023 n.ivanov@traffic.bg +359888686343
1009 Иван Вангаров
рег. № 098, серия УАСГ-ЦЕСО/000098 / 06.06.2019
Вписан 29.05.2023 i.vangarov@traffic.bg +35952504683
1010 Христо Грозданов
рег. № 049 серия УАСГ-ЦПО № 000049 / 14.06.2013
рег. № 11226 / 08.10.2020
Вписан 29.05.2023 grozdanov@institute-tsi.com +359888919171
1011 Румен Миланов
рег. № 073 серия УАСГ-ЦПО № 000073 / 14.06.2013
рег. № 11240 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023
1012 Илия Недев
рег. № 043, серия УАСГ-ЦЕСО/000077 / 14.06.2013
рег. № 11223 / 08.10.2020
Вписан 22.06.2023 il.nedev@pm.me
1013 Ванина Кацарова
рег. № 070, серия УАСГ-ЦПО/000070 / 14.06.2013
рег. № 11239 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 popova.vanina@gmail.com +359887423216
1014 Павел Павлов
рег. № 028, серия УАСГ-ЦПО/000028 / 15.04.2013
рег. № 11214 / 10.08.2020
Вписан 14.07.2023 pavel.n.pavlov@gmail.com +359889597456
1015 Илиян Стайков
рег. № 077, серия УАСГ-ЦПО/000038 / 07.07.2016
рег. № 11241 / 08.10.2020
Вписан 22.06.2023 ilian.staiov@transconsultgroup.com +359888262525
1016 Георги Митов
рег. № 052 серия УАСГ-ЦПО/000052 / 14.06.2013
рег. № 11228 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 georgi.mitov@transconsultgroup.com +359888191998
1017 Христо Славчев
рег. № 032 серия УАСГ-ЦПО/000021 / 15.04.2013
рег. № 11218 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 htslavchev@gmail.com +359888607105
1018 Венелина Борисова
рег. № 053, серия УАСГ-ЦЕСО/000097 / 14.06.2013
рег. № 10663 / 14.12.2015
рег. № 11229 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 venellina@abv.bg +359088955498
1020 Илиян Иванов
рег. № 103, серия УАСГ-ЦЕСО/000103 / 06.06.2019
Вписан 25.07.2023 ilian@rutex.biz
1021 Десислава Станчева
рег. № 027, серия УАСГ-ЦЕСО/000027 / 14.06.2013
рег. № 11213 / 10.08.2020
Вписан 30.06.2023 dessi.stancheva@gmail.com +359886690068
1022 Мирослав Панайотов
рег. № 051 серия УАСГ-ЦПО/000051 / 15.04.2013
рег. № 11227 / 10.08.2020
Вписан 30.06.2023 miroslav.panayotov@transconsultgroup.com
1023 Валери Пенев
рег. № 075 серия УАСГ-ЦЕСО/000075 / 07.07.2016
рег. № 11343 / 05.11.2021
Вписан 14.07.2023 vpenev@viaplan-bg.com +35924391550
1024 Благовеста Косева
рег. № 104 серия УАСГ-ЦПО № 000104 / 06.06.2019
Вписан 25.07.2023 bl.koseva.rutex@gmail.com +359883463271
1025 Даниела Пенева
рег. № 033 серия УАСГ-ЦПО №000033 / 15.04.2013
Инструктор на одитори / 12.12.2008
рег. № 10563 / 11.05.2015
рег. № 11219 / 10.08.2020
Вписан 04.08.2023 dpeneva@viaplan-bg.com +35924391550
1026 Надежда Боговска
рег. № 044 серия УАСГ-ЦПО № 000044 / 14.06.2013
рег. № 11224 / 10.08.2020
Вписан 04.09.2023 nbogovska@gmail.com 0883404141