Регистър на одиторите
Рег. номер Име и фамилия Сертификат (номер/дата) Удостоверение за допълнително обучение (номер/дата) Статус Дата на статуса Електронен адрес Телефонен номер
1001 Ивайло Табаков
рег. № 003 серия УАСГ-ЦПО № 000003 / 10.01.2013
рег. № 11778 / 23.02.2023
Вписан 27.03.2023 ivailo.tabakov@tabakovi.com +359888866794
1002 Надежда Парлъкова-Жекова
рег. № 038, серия УАСГ-ЦПО/000038 / 14.06.2013
рег. № 11220 / 10.08.2020
рег. № 10658 / 14.12.2015
Вписан 24.04.2023 parlakova@abv.bg +359887270549
1003 Петър Димитров
рег. № 11814 / 29.09.2023
Вписан 12.12.2023 petar_4508@abv.bg +359 887304213
1004 Александър Терфанов
рег. № 021 серия УАСГ-ЦПО/000021 / 10.01.2013
рег. № 11337 / 05.11.2021
Вписан 24.04.2023 sasho.at@gmail.com
1005 Боян Симеонов
рег. № 045, серия УАСГ-ЦПО/000045 / 14.06.2013
рег. № 11225 / 08.10.2020
Вписан 09.05.2023 bobbysimeonov@gmail.com +359895484726
1006 Десислав Димитров
рег. № 060 серия УАСГ-ЦПО № 000060 / 14.06.2013
рег. № 11232 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 d.dimitrov@traffic.bg +359887836074
1007 Николай Димитров
рег. № 097, серия УАСГ-ЦЕСО/000097 / 06.06.2019
Вписан 29.05.2023 office@traffic.bg +359888809749
1008 Недялко Иванов
рег. № 059 серия УАСГ-ЦПО/000059 / 14.06.2013
рег. № 11231 / 10.08.2020
Вписан 14.07.2023 n.ivanov@traffic.bg +359888686343
1009 Иван Вангаров
рег. № 098, серия УАСГ-ЦЕСО/000098 / 06.06.2019
Вписан 29.05.2023 i.vangarov@traffic.bg +35952504683
1010 Христо Грозданов
рег. № 049 серия УАСГ-ЦПО № 000049 / 14.06.2013
рег. № 11226 / 08.10.2020
Вписан 29.05.2023 grozdanov@institute-tsi.com +359888919171
1011 Румен Миланов
рег. № 073 серия УАСГ-ЦПО № 000073 / 14.06.2013
рег. № 11240 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023
1012 Илия Недев
рег. № 043, серия УАСГ-ЦЕСО/000077 / 14.06.2013
рег. № 11223 / 08.10.2020
Вписан 22.06.2023 il.nedev@pm.me
1013 Ванина Кацарова
рег. № 070, серия УАСГ-ЦПО/000070 / 14.06.2013
рег. № 11239 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 popova.vanina@gmail.com +359887423216
1014 Павел Павлов
рег. № 028, серия УАСГ-ЦПО/000028 / 15.04.2013
рег. № 11214 / 10.08.2020
Вписан 14.07.2023 pavel.n.pavlov@gmail.com +359889597456
1015 Илиян Стайков
рег. № 077, серия УАСГ-ЦПО/000038 / 07.07.2016
рег. № 11241 / 08.10.2020
Вписан 22.06.2023 ilian.staikov@transconsultgroup.com +359888262525
1016 Георги Митов
рег. № 052 серия УАСГ-ЦПО/000052 / 14.06.2013
рег. № 11228 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 georgi.mitov@transconsultgroup.com +359888191998
1017 Христо Славчев
рег. № 032 серия УАСГ-ЦПО/000021 / 15.04.2013
рег. № 11218 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 htslavchev@gmail.com +359888607105
1018 Венелина Борисова
рег. № 053, серия УАСГ-ЦЕСО/000097 / 14.06.2013
рег. № 10663 / 14.12.2015
рег. № 11229 / 10.08.2020
Вписан 22.06.2023 venellina@abv.bg +359088955498
1019 Митко Колев
рег. № 087, серия УАСГ-ЦЕСО/000087 / 07.07.2016
рег. № 11813 / 29.09.2023
Вписан 02.02.2024 mitko_fk@abv.bg 0886740413
1020 Илиян Иванов
рег. № 103, серия УАСГ-ЦЕСО/000103 / 06.06.2019
Вписан 25.07.2023 ilian@rutex.biz
1021 Десислава Станчева
рег. № 027, серия УАСГ-ЦЕСО/000027 / 14.06.2013
рег. № 11213 / 10.08.2020
Вписан 30.06.2023 dessi.stancheva@gmail.com +359886690068
1022 Мирослав Панайотов
рег. № 051 серия УАСГ-ЦПО/000051 / 15.04.2013
рег. № 11227 / 10.08.2020
Вписан 30.06.2023 miroslav.panayotov@transconsultgroup.com
1023 Валери Пенев
рег. № 075 серия УАСГ-ЦЕСО/000075 / 07.07.2016
рег. № 11343 / 05.11.2021
Вписан 14.07.2023 vpenev@viaplan-bg.com +35924391550
1024 Благовеста Косева
рег. № 104 серия УАСГ-ЦПО № 000104 / 06.06.2019
Вписан 25.07.2023 bl.koseva.rutex@gmail.com +359883463271
1025 Даниела Пенева
рег. № 033 серия УАСГ-ЦПО №000033 / 15.04.2013
Инструктор на одитори / 12.12.2008
рег. № 10563 / 11.05.2015
рег. № 11219 / 10.08.2020
Вписан 04.08.2023 dpeneva@viaplan-bg.com +35924391550
1026 Надежда Боговска
рег. № 044 серия УАСГ-ЦПО № 000044 / 14.06.2013
рег. № 11224 / 10.08.2020
Вписан 04.09.2023 nbogovska@gmail.com +359883404141
1027 Владимир Бянов
рег. № 041, серия УАСГ-ЦПО/0000741 / 14.06.2013
рег. № 11222 / 10.08.2020
Вписан 26.09.2023 vlbyanov@abv.bg +359896766169
1028 Христо Петров
рег. № 056 серия УАСГ-ЦПО № 000056 / 14.06.2013
рег. № 11340 / 05.11.2021
Вписан 26.09.2023 hm_petrov@abv.bg +359884306934
1029 Пламен Анев
рег. № 054 серия УАСГ-ЦПО № 000054 / 14.06.2013
рег. № 11780 / 23.02.2023
Вписан 26.09.2023 plamenanev@gmail.com +359877705014
1030 Стоян Недялков
рег. № 074 серия УАСГ-ЦЕСО № 000074 / 07.07.2016
рег. № 11342 / 05.11.2021
Вписан 29.09.2023 eng.stoyan.nedyalkov@gmail.com +359889435522
1031 Радослав Михайлов
рег. № 063 серия УАСГ-ЦПО № 000063 / 14.06.2013
рег. № 11235 / 10.08.2020
Вписан 29.09.2023 rado.mihalov@abv.bg +359894607053
1032 Снежана Найденова
рег. № 064 серия УАСГ-ЦПО № 000064 / 14.06.2013
рег. № 11236 / 10.08.2020
Вписан 29.09.2023 snejanan@abv.bg +359887569987
1034 Владимир Айдемирски
рег. № 015 серия УАСГ-ЦПО/000015 / 10.01.2013
рег.№10427 / 18.12.2014
рег.№10976 / 20.01.2017
Вписан 06.11.2023 aydemirski@abv.bg +359898677033
1035 Илия Запрянов
рег. № 009 серия УАСГ-ЦПО № 000009 / 10.01.2013
рег. № 11209 / / 10.08.2020
Вписан 06.11.2023 i_zapryanov@abv.bg +359878215032
1036 Стойко Стойков
рег. № 005 серия УАСГ-ЦПО № 000005 / 10.01.2013
рег. № 11208 / / 10.08.2020
Вписан 17.11.2023
1037 Райчо Яръмов
рег. № 000094 серия УАСГ-ЦЕСО № 094 / 06.06.2019
рег. № 11817 / 29.09.2023 / 29.09.2023
Вписан 12.12.2023 ryaramov@gmail.com +359889812546
1038 Вероника Точева – Яръмова
рег. № 095 серия УАСГ-ЦЕСО № 000095 / 06.06.2019 / 06.06.2019
рег. № 11803 / 29.09.2023 / 29.09.2023
Вписан 12.12.2023 veronicka_@abv.bg +359886783396
1039 Иван Колелиев
рег. № 019 серия УАСГ-ЦПО № 000019 / 10.01.2013 / 10.01.2013
рег. №11811 / / 29.09.2023
Вписан 17.11.2023 koleliev@ecp.bg +359888863440
1040 Кольо Червенков
рег. № 020 серия УАСГ-ЦПО № 000020 / 10.01.2013 / 10.01.2013
рег. №11812 / / 29.09.2023
Вписан 17.11.2023 kchervenkov@ecp.bg +359885270400
1041 Ясен Ишев
рег. № 034, серия УАСГ-ЦПО/000034 / 15.04.2013
рег. № 113381 / 05.11.2023
Вписан 12.12.2023 ishev@abv.bg +359887934748
1042 Венцислав Зарев
рег. № 013 серия УАСГ-ЦПО № 000013 / 10.01.2013
рег. № 11781 / 23.02.2023
Вписан 21.12.2023 ventsislav.zarev@gmail.com
1043 Евгений Зарев
рег. № 014 серия УАСГ-ЦПО № 000014 / 10.01.2013
рег. № 11782 / 23.02.2023
Вписан 21.12.2023 ezarev@pie.bg +359887304522
1044 Георги Миланов
рег. № 085 серия УАСГ-ЦПО № 000085 / 07.07.2016
рег. № 11345 / 05.11.2021
Вписан 21.12.2023 georgm@abv.bg +359885048862
1045 Павлина Йорданова
рег. № 010 серия УАСГ-ЦПО № 000010 / 10.01.2023
рег. № 11784 / 23.02.2023
Вписан 21.12.2023
1046 Николай Николов
рег. № 011 серия УАСГ-ЦПО № 000011 / 10.01.2013
рег. № 11783 / 23.02.2023
Вписан 21.12.2023 grammar@abv.bg +359889333940
1047 Димитър Димитров
рег. № 086 серия УАСГ-ЦПО № 000086 / 07.07.2016
рег. № 11346 / 05.11.2011
Вписан 21.12.2023 ddimitrov_7@abv.bg
1048 Васил Иванов
рег. № 001,серия УАСГ-ЦПО № 000001 / 10.01.2013
рег.№ 11809 / 29.09.2023
Вписан 21.12.2023 basko63@abv.bg
1049 Петър Петров
рег. № 090,серия УАСГ-ЦЕСО № 000090 / 06.06.2019
рег.№ 11815 / 29.09.2023
Вписан 21.12.2023 stefanov.pp95@gmail.com
1050 Савина Цукева
рег.№ 088, серия УАСГ-ЦЕСО №000088 / 06.06.2019
рег. № 11806 / 29.09.2023
Вписан 21.12.2023 belchevasavina@gmail.com
1051 Филип Бояджиев
рег. № 093, серия УАСГ-ЦЕСО №000093 / 06.06.2019
рег. № 11818 / 29.09.2023
Вписан 21.12.2023 ph.boyadzhiev@gmail.com
1052 Цветан Цонев
рег. № 089, серия УАСГ-ЦЕСО №000089 / 06.06.2019
рег. № 11819 / 29.09.2023
Вписан 21.12.2023 tsonev1963@gmail.com
1053 Иван Табаков
рег. № 002 серия УАСГ-ЦПО/000002 / 10.01.2013
рег. № 11779 / 23.02.2023
Вписан 22.04.2024 ivan.tabakov@tabakovi.com
1054 Георги Атанасов
рег. № 007,серия УАСГ-ЦПО № 000007 / 10.01.2013
рег. № 11787 / 23.02.2023
Вписан 26.04.2024 george@abv.bg +3598883960481
1055 Камелия Тасева Вписан 15.07.2024 kameliya.semerdzhieva@gmail.com 0888327753
1056 Теменужка Опрова
рег. № 142 от 15.05.2024 г. , серия УАСГ-ЦКРСК/000142 / 15.05.2024
Вписан 15.07.2024 t_lazarova@mail.bg 0889005295