Рег. номер Име и фамилия Сертификат (номер/дата) Удостоверение за допълнително обучение (номер/дата) Статус Дата на статуса Електронен адрес Телефонен номер
1001 Ивайло Табаков
рег. № 003 серия УАСГ-ЦПО № 000003 / 01.10.2013
рег. № 11778 / 23.02.2023
Вписан 27.03.2023 ivailo.tabakov@tabakovi.com +359888866794
1002 Надежда Парлъкова-Жекова
рег. № 038, серия УАСГ-ЦПО/000038 / 14.06.2013
рег. № 11220 / 10.08.2020
рег. № 10658 / 14.12.2015
Вписан 24.04.2023 parlakova@abv.bg +359887270549
1004 Александър Терфанов
рег. № 021 серия УАСГ-ЦПО/000021 / 01.10.2013
рег. № 11337 / 05.11.2021
Вписан 24.04.2023 sasho.at@gmail.com
1005 Боян Симеонов
рег. № 045, серия УАСГ-ЦПО/000045 / 14.06.2013
рег. № 11225 / 08.10.2020
Вписан 09.05.2023 bobbysimeonov@gmail.com +359895484726