Информационният бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е инициатива целяща създаване на общност от ангажирани и активни хора, обединени от споделена цел – повишаване на безопасността на движението в България.

Амбицията  е както да се повиши осведомеността, така и да се провокира по-голяма чувствителност към широкия спектър от инициативи, които всеки един от нас може да подкрепя, насърчава и популяризира. Бюлетинът си поставя за цел да информира ангажираните с темата за  достиженията в областта на безопасността на движението в България, в Европа и в света, както и да показва добрите примери и достиженията на технологичното развитие, за да спомогне за осведомеността на всички, които се интересуват от темата.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да го получавате всеки месец или разкажете Вашия добър пример или предложение за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Брой 22,
месец юли – септември 2024 г.

Бюлетин, брой 22

Брой 21,
месец април – юни 2024 г.

Бюлетин, брой 21

Брой 20,
месец януари – март 2024 г.

Бюлетин, брой 20

Брой 19,
месец октомври – декември 2023 г.

Бюлетин, брой 19

Брой 18,
месец юли – септември 2023 г.

Бюлетин, брой 18

Брой 17,
месец април – юни 2023 г.

Бюлетин, брой 17

Брой 16,
януари – март 2023 г.

Бюлетин, брой 16

Брой 15,
месец юли – септември 2022 г.

Бюлетин, брой 15

Брой 14,
месец април – юни 2022 г.

Бюлетин, брой 14

Брой 13,
месец януари – март 2022 г.

Бюлетин, брой 13

Брой 12,
месец ноември – декември 2021 г.

Бюлетин, брой 12

Брой 11,
месец октомври 2021 г.

Бюлетин, брой 11

Брой 10,
месец август 2021 г.

Бюлетин, брой 10

Брой 9,
месец юли 2021 г.

Бюлетин, брой 9

Брой 8,
месец юни 2021 г.

Бюлетин, брой 8

Брой 7,
месец май 2021 г.

Бюлетин, брой 7

Брой 6,
месец април 2021 г.

Бюлетин, брой 6

Брой 5,
месец март 2021 г.

Бюлетин, брой 5

Брой 4,
месец февруари 2021 г.

Бюлетин, брой 4

Брой 3,
месец януари 2021 г.

Бюлетин, брой 3

Брой 2,
месец декември 2020 г.

Бюлетин, брой 2

Брой 1,
месец ноември 2020 г.

Бюлетин, брой 1