#готовлисизазимата

готови-за-зимата

 

#пазидетето

пазидетето

#пазидетето

пазидетето

#простокарай

простокарай

#сложиколана

сложиколана

#пишикогатостигнеш

пишикогатостигнеш

#скоросттаубива

скоросттаубива

#коланътспасяваживот

коланътспасяваживот

#напътяживотътеспредимство

напътяживотътеспредимство

#детевколата

детевколата

#пътнизнаци

пътнизнаци

#останитрезвен

Няма безопасно количество алкохол зад волана