Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (декларация за несъвместимост) във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Венета Стойчева Драганова главен експерт
ДКН-0001/ 26.02.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Мария Благоева Лазарова директор
ДКН-0002/27.02.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Ралица Емилова Василева старши експерт
ДКН-0003/ 01.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Анна Данчева Кирякова младши експерт
ДКН-0004/05.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Марта Георгиева Петрова директор
ДКН-0005/ 11.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Иван Петков Петков главен експерт
ДКН-0006/11.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Иво Георгиев Кацаров главен секретар
ДКН-0007/ 25.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Юлия Кирилова Тодорова главен счетоводител
ДКН-0008/27.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Стойне Кирилов Китанов финансов контрольор
ДКН-0009/ 27.03.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Мина Златкова Апостолова-Георгиева държавен експерт
ДКН-0010/08.04.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Венета Петрова Червенякова-Манова държавен експерт
ДКН-0012/02.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Милан Кирилов Мартинов експерт „Връзки с обществеността“
ДКН-0013/ 07.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Николета Георгиева Томова младши експерт
ДКН-0014/08.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Милен Марчев Марков държавен експерт
ДКН-0015/ 22.05.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Любомира Миланова Илиева главен експерт
ДКН-0016/03.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Татяна Иванова Кирева главен юрисконсулт
ДКН-0017/ 10.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Невена Тодорова Цветанова-Илиева главен експерт
ДКН-0018/20.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Мартин Димитров Петров специалист
ДКН-0019/ 24.06.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Мария Тодорова Муфтиева главен експерт
ДКН-0020/08.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Цвета Георгиева Николаева старши юрисконсулт
ДКН-0021/ 15.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Валентин Недев Русев главен експерт
ДКН-0022/15.07.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Мария Тодорова Истилиянова-Крумова държавен експерт
ДКН-0023/ 01.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Любка Ангелова Маринова държавен експерт
ДКН-0024/01.08.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ