Росен Иванов Рапчев главен експерт
ДКН-0036/ 15.10.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0046/14.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
ДКИ-0047/14.11.2019 г., Декларация по чл.35 ал.1 т.4 от ЗПКОНПИ
Юлия Василева Велчева Главен Секретар
ДКН-0073/03.07.2023 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Елена Михайлова Минчева Директор
ДКН-0074/17.07.2023 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

Бойко Здравчов Рановски Главен експерт
ДКН-0075/14.08.2023 г. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ