Ръководство

Малина Крумова

Председател

Малина Крумова е родена през 1976 г.

 • През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
 • Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.
 • От 1998 г. се занимава с управление на проекти и програми.
 • През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
 • В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
 • От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската комисия за опростяване на Кохезионната политика.
 • От януари 2017 г. е служебен заместник министър-председател по еврофондовете в служебното правителство.
 • От май 2017 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
 • От февруари 2019 г. е назначена за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Ръководство

Мария Лазарова

Заместник-председател

Мария Лазарова е родена през 1981 г.

 • През 2003 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност „Икономика на индустрията”.
 • През 2005 г. завършва магистърска програма, специалност „Бизнес администрация”, към Икономическия институт при Българска академия на науките и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
 • В периода 2003 – 2017 г. работи в Министерството на околната среда и водите, включително на ръководни длъжности в Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007–2013 г.“
 • През 2013 г. е назначена за директор на дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, ръководител на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
 • През 2014 г. е назначена за изпълнителен директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 • От 2014 до 2017 г. е заместник-главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, управляващ орган на ОП „Околна среда“.
 • От създаването на ДАБДП (февруари 2019 г.) до юли 2022 г. е директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.
 • През юли 2022 г. е назначена за заместник-председател на ДАБДП.