Малина Крумова

Председател

Малина Крумова е родена през 1976 г.

 • През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
 • Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.
 • От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.
 • През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
 • В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
 • От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.
 • От януари 2017 служебен заместник министър-председател по еврофондовете в служебното правителство
 • От май 2017 е заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството
 • От февруари 2019 е назначена за Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Анжелина Тотева

Заместник-председател

 • Завършила 133 СОУ „А.С.ПУШКИН“ с разширено изучаване на руски и френски език. Паралелно с това покрива изпитите по немски език и се дипломира и от 91-ва Немската езикова гимназия в София.
 • Висшето си образование завършва във Франция, в университета „Robert Schuman“ (Страсбург). Там придобива бакалавърска степен по „Европейски въпроси“, а след това се дипломира и като магистър по „Международни отношения“.
 • Професионалният ѝ опит е свързан с редица европейски и български институции.
 • Началник на кабинета на министъра на вътрешните работи в периода 2017 – 2018 г.
 • Назначена за началник на кабинета на министър-председателя (2014 – 2017 г.).
 • Началник на кабинета на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (2011 – 2013 г.).
 • През годините е била и съветник на министъра по управление на средствата от ЕС (2010 – 2011 г.) и е работила в Европейския парламент (2007 – 2011 г.).
 • Преминала е стаж в Съвета на Европа и има специализация по “Права на човека“ в Болония, Италия.
 • Владее френски и немски език. Използва английски и руски език.