Адрес:
София 1000
площад “Света Неделя”№ 16
e-mail: agency@sars.gov.bg

Деловодство и обща информация
тел.: 02/ 4048 682
02/ 4048 679
e-mail: agency@sars.gov.bg
dangelova@sars.gov.bg

Пресцентър
тел.: 02/ 4048 671

+359 88 2648917
e-mail: press@sars.gov.bg
rvasileva@sars.gov.bg

Председател
Малина Крумова
телефон: 02/ 4048 679
e-mail: mkroumova@sars.gov.bg

Заместник-председател:
Мария Лазарова
телефон: 02/4048 681
e-mail: mlazarova@sars.gov.bg

Главен секретар:
Юлия Велчева
телефон: 02/4048 664
e-mail: jveltcheva@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“
Елена Минчева
телефон: 02/4048 666
e-mail: emincheva@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Стратегии, анализ и оценка“
Марта Петрова
телефон: 02/ 4048 678
e-mail: mpetrova@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Правно-техническа методология и контрол“
Мария Станимирова
телефон: 02/4048 672
e-mail: mstanimirova@sars.gov.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Телефон: 02/4048 667
e-mail: DGeorgieva@sars.gov.bg

 
Използвайте формата за контакти, за да зададете Вашите въпроси или да подадете сигнал:
 

    Запознат/а съм с условията за поверителност в сайта