Адрес:
София 1000
площад „Света Неделя“№ 16

e-mail: agency@sars.gov.bg

 

Председател

Малина Крумова

тел.: 02/ 4048 679
e-mail: mkroumova@sars.gov.bg

Заместник-председател

Анжелина Тотева

тел.: 02/ 4048 679
e-mail: atoteva@sars.gov.bg

Главен секретар

Иво Кацаров

тел.: 02/ 4048 664
e-mail: ikatzarov@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Мария Лазарова

тел.: 02/ 4048 666
e-mail: mlazarova@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

Марта Петрова

тел.: 02/ 4048 678
e-mail: mpetrova@sars.gov.bg

Директор на дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

Мартин Хубчев

тел.: 02/ 4048 672
e-mail: mhubchev@sars.gov.bg

Главен счетоводител

Юлия Тодорова

тел.: 02/ 4048 701
e-mail: ytodorova@sars.gov.bg

Пресцентър

тел.: 02/ 4048 680
e-mail: press@sars.gov.bg

Деловодство и обща информация

тел.: 02/ 4048 682
e-mail: dangelova@sars.gov.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
тел. 02/ 4048 668

 

 

Запознат/а съм с условията за поверителност в сайта