Мисия на агенцията
Да провежда активна политика за повишаване на пътната безопасност в Република България, като осигури координацията между институциите, както и между институциите и обществото с цел предприемане на адекватни мерки, основаващи се на превенция, обективен и систематичен анализ, за значително намаляване на негативните последици от пътно транспортните произшествия.

Принципи на работа на агенцията

  • Прозрачност – в действията на агенцията, във взетите решения и постигнатите резултати, чрез различни медийни и информационни канали
  • Обективност и научна основа – вземането на управленски решения трябва да се основава на обективни данни, анализ и емпирично доказани факти. Само така може да се гарантира ефективността на взетите решения.
  • Сътрудничество и взаимодействие – Безопасността на пътя е всеобхватен проблем, който изисква координация и обща посока на действията на много институции и на обществото
  • Информираност и разпространение на знания – Създаването на култура за безопасно движение по пътищата се основава на разбиране на проблематиката. В този процес ние виждаме медиите и обществените организации като наш естествен партньор в разпространението на обективни, базирани на факти знания, а като основен приоритет на агенцията поставяме насърчаването на интелигентни и иновативни решения във всеки аспект на безопасността на движението по пътищата
  • Международно сътрудничество и обмен – използването на добри практики от други страни и международни организации спестява време, усилия и средства. Правилно адаптиран към българските условия, международният опит може да доведе до бързи резултати.
  • Ясни цели и ориентация към резултати – „Ако не знаеш на къде си тръгнал, няма да разбереш дали си стигнал“.
  • Равнопоставеност и равен достъп – Всички участници в движението трябва да имат равен достъп до пътнотранспортната система. За целта е необходимо тя да бъде съобразена с особеностите на различните групи участници и да предпазва адекватно всеки един от тях, особено уязвимите.