Гергана Панчева Митрева Държавен експерт
ДКН-0078/20.11.2023 г. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Пламен Иванов Иванов Главен юрисконсулт
ДКИ – 0207/06.11.2023 г. Декларация по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК
Перуника Маринова Христова Главен експерт
ДКН-0079/12.02.2024 г. Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК