Блиц интервю на председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” Малина Крумова за в. 24 часа. 

– Вашата агенция заедно със застрахователи и експерти, е разработила предложение за “Бонус-малус” и го е изпратила на Комисията за финансов надзор, която е водеща при разработването на наредбата. Така ли е г-жо Крумова?
– Да, имаме разработено предложение, което е изпратено в КфН.

– То предвижда ли цената на “Гражданската отговорност” да се увеличи заради новата система?
– Основната идея е друга – всички средства, които се събират, т.е. общият ресурс да не се увеличава, защото целта не е да се облагодетелстват или обогатяват застрахователите, а чрез цената да се направи преразпределение като добрите водачи плащат по-евтини полици, а лошите водачи- по-скъпи.

– Добра идея ли е малус досието да не е закрепено за колата, а за шофьора, което беше основен проблем при предишния вариант?
– Трябва да се съобразим с факта, че в ЕС застраховката е обвързана с автомобила, но той сам по себе си не причинява произшествия. По тази причина трябва да се намери механизъм, при който малус класът да се обвърже с поведението на водача. Затова е необходимо да се направи промяната в Кодекса за застраховането, такава е посоката, в която се разсъждава.

– Много спорен в отхвърления вариант бе въпросът с дребните нарушения, които не причиняват щети и застрахователите не плащат нищо. Редно ли е те да участват при оценката?
– Тук има два елемента. Щетите, които са предявени и очевидно са причинени по вина на съответното лице, би следвало да са елемент от системата и да определят рисковия профил на водача. Вторият елемент са нарушенията, които не причиняват щети – например минимално Превишена скорост, установена с електронен фиш. Нарушенията, определящи рисковото поведение на водача, трябва да са малко на брой, но да са наистина създаващи риск от големи и тежки щети. Например употреба на алкохол, много висока скорост и други, които трябва да се уточнят от КфН. А не неправилно паркиране например.

– Бихте ли подкрепили вариант системата да се въведе поетапно?
– КФН са тези, на които е възложено изработването на наредбата и те следва да вземат това решение. Това, което сме говорили със застрахователите, е, че една такава сложна и тежка система изисква координация между институциите и натрупването на данни при определянето на класовете. За това нашето предложение бе тя да се въведе поетапно, за да има натрупване на информация. И Второ – поетапното въвеждане ще позволи да се тества тази сложна система. А що се отнася до крайната цел – да се подобри поведението на водачите на пътя и да има превантивен ефект, дори само въвеждането ще има корективен ефект.

– И В момента някои застрахователни компании използват мощността на колите и възрастта на водачите като коефициенти, които коригират цената на полицата. Трябва ли тези два критерия да влязат в системата, или да останат по преценка на компаниите?
– Трябва внимателно да се обсъди и прецени. Има аргументи и в двете посоки. Може би е добре да се остави в полето на конкуренцията между компаниите. Важното е да знаем каква е целта, която искаме да постигнем и до колко всеки елемент ще повлияе върху нея.