Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Министерството на вътрешните работи организират обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Наложените административни регулации целят превенция на извършването на закононарушения и повлияването на поведението на водачите на МПС, чрез премахване на чувството на ненаказуемост, посредством неизбежност на наказанието.

Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

  • Портала за обществени консултации: www.strategy.bg
  • Ел. поща: LTMC@sars.gov.bg.
  • На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Общественото обсъждане е приключило. За повече информация посетете www.strategy.bg.