Протокол от неприсъствено заседание на съвета, 01 – 10 декември 2020 г.

Протокол от неприсъствено заседание на съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения, проведенa в периода 01 – 10 декември 2020 г. 1 file(s) 230.41 KB Свали файла