Настоящият проект на площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението е подходящ за изграждане на съществуваща детска площадка за игра или в обособените към училищата площадки за физическо възпитание и спорт. 

Формата, размерите и съдържанието са умален размер на комуникационна мрежа от училище, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка. 

Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. 

Площта за разполагане на проектното предложение е 1200 кв.м – дължина 48м. и ширина 25м., но размерите в предложената разработка са избрани условно и могат да бъдат променяни съобразно конкретната ситуация. За целта към проекта е приложена и електронна таблица, с помощта на която да се преоразмерява въз основа на външни размери по дължина и ширина. 

При необходимост от допълнителни разяснения и съдействие, можете да използвате официалния имейл на ДАБДП: agency@sars.gov.bg