Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2024 г.

Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2023 г.

Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2020 г.

Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2019 г.