Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2023 г.

Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2020 г.

Годишна програма на заседанията на ДОККПБДП 2019 г.