НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ
НА ТЕМА „ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ“

 

Деца и младежи от цялата страна се включиха в Националния конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя!“. Съвместната инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Държавна агенция за закрила на детето цели да засили вниманието на подрастващите към проблемите на пътната безопасност.

Общо 34 деца и младежи изпратиха своите творби, с които призовават да намалим скоростта, да поставяме обезопасителните си колани и да не използваме мобилните си телефони, докато шофираме. Най-малкият участник е на 7 години, а най-големият – на 24 години. „Пешеходната пътека не е щит“ е посланието им към всички пешеходци – да не забравят, че преди всичко трябва да се движат с повишено внимание. „Пътят не е космос“ и „Животът не е игра“, са сред другите послания, с които децата се опитват да засилят вниманието на цялото общество към безопасността на пътя.

За журито, с участието на големия български художник Иван Яхнаджиев, бе изключително трудно да подберем победителите във всяка една от категориите. Все пак, за да спазим регламента, трябваше да определим тези, които да бъдат наградени. Това са както следва:

Победители в I категория:
1.Петя Димитрова – първо място
2.Деница Маринова – второ място
3.Гамзе Васви – трето място

Победители във II категория:
1.Стоян Панчев – първо място
2.Жулиан Димов – второ място
3.Калоян Кирилов – трето място

Победители в III категория:
1.Пламен Василев – първо място
2.Емилия Ангелова – второ място
3.Николай Няголов – трето място

Победител в IV категория:
1.Анна Гинева – първо място

Предвид малкото получени предложения в IV категория, журито единодушно взе решение да присъди само първа награда в нея. За сметка на това се присъждат допълнително три поощрителни награди на участниците:

– Момчил Момчилов;
– Нестор Тасков;
– Мартин Стойчев.

След оспорвано гласуване на Фейбсук страницата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, за победители в категорията „Награда на публиката“ бяха определени:
– Кейко Делоуф-Сис;
– Михаел Хараламбиев.

Официалната церемония по награждаване на участниците в конкурса ще се състои на 20 февруари 2020 г., от 11:30 часа, в пространството под площад „Независимост“ (т.нар. Ларго) в гр. София. Не само победителите, но и всички участници в конкурса ще получат грамота и подаръци от Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Молим, участниците да потвърдят присъствие на тел.: 02/933-90-66; 0878425303, или на e-mail: Irina.Daneva@sacp.government.bg; Vesna.Petrova@sacp.government.bg в срок до 14 февруари 2020 г.

 

Вижте всички получени предложения тук.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Организатори: Държавна агенция за закрила на детето, в партньорство с Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”.

Регламент на конкурса:
Kонкурсът за плакат е насочен към деца, ученици и студенти от специалностите „Рекламна графика“/“Компютърна графика“ от училищата и университетите по изкуствата от системата на МОН, или с изявени интереси към визуалните изкуства. Тематиката е свързана с формирането на култура за безопасност на пътя и повишаване на знанията за правилата на движение.

Цел на конкурса:
Стимулиране на творческия потенциал и изява на деца и младежи по теми, свързани с пътната безопасност, позволявайки им да демонстрират креативност и индивидуалност, да провокират у тях интерпретирането на важността от пътната безопасност.

Тема на конкурса: Конкурсът е под мотото „Пази семейството си на пътя“.

Подтеми:

1. Пиши, когато стигнеш!
*Опасностите от четене или писане на съобщения на мобилния телефон, когато се шофира. Изпращането или четенето на съобщения, откъсва погледа на водачите от пътя за около 5 секунди. При шофирате със средна скорост от 80 км/час, това означава, че се изминава приблизително дължината на футболно игрище със затворени очи. Помогнете ни да попитаме повече водачи защо се опитват да шофират със „затворени очи“?!

2. Коланът спасява живот!
*Важността от поставяне на обезопасителни колани в колата. Прекарваме средно по 4 часа пред телевизора на ден, повече от 2 часа взирайки се в мобилния ни телефон, над 1 час в пътуване от и до работното място. Поставянето на колана отнема 7 секунди. Помогни ни да накараме повече хора да отделят това време и да се научат, че коланът спасява живот!

3. Татко, никога не кара пил!
*Oпасностите от употреба на алкохол, когато се шофира. Помогни ни да напомним, че няма „безопасно“ количество алкохол, когато се застава зад волана и няма извинение да се шофира след употреба на алкохол!

4. Всички имаме право да бъдем на пътя!
*Да бъдем толерантни и да уважаваме всички участници в движението – мотоциклетисти, пешеходци и велосипедисти. Помогни ни да напомним, че всички сме хора и всички имаме право да бъдем на пътя, при спазване на правилата за движение;

5. Пешеходната пътека не е щит!
*Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Помогни ни да засилим вниманието на водачите да ги пазят на пътя. Да научим най-малките и техните родители да внимават, когато пресичат! Да го правят на определените за това места и винаги, винаги да се оглеждат. Пешеходната пътека им дава право, но не и защита. Нека внимаваме!

6. Детското столче не е прищявка!
*Децата до 1 година задължително трябва да пътуват в специални седалки, които в автомобила са поставени с лице обратно на посоката на движение. Децата между 1 и 4 години пътуват в седалки, които са снабдени със специални ремъци. След 4 годишна възраст, докато детето достигне 150 см, то трябва да ползва фабрично инсталираните предпазни колани на автомобила заедно със специална повдигаща седалка. Тези изисквания не са пожелателни – те са задължителни и спасяват живота на най-малките при инцидент! Помогнете на повече родители да го осъзнаят!

7. Живот на MAX, не скорост на MAX!
*Увеличаването на средната скорост е пряко свързано, както с вероятността от възникване на катастрофа, така и с тежестта на последствията от нея. Според изследване на Световната здравна организация, всяко увеличение с 1% на средната скорост води до 4% увеличение на риска от катастрофа. Същевременно колкото по-висока е скоростта на превозното средство, толкова по-голям е спирачният път, което е критично и при ситуации с пешеходци. Помогни ни да накараме повече хора да осъзнаят колко опасна може да бъде скоростта!

8. Пази семейството си на пътя!
*Покажи ни твоите идеи за повишаване на пътната безопасност!

Право на участие в конкурса имат: ученици на възраст от 7 до 18 години и студенти, разпределени в четири групи :
първа – от I – IV клас;
втора – от V- VII клас;
трета – от VIII – XII клас;
четвърта – Студенти.

Участието в конкурса е индивидуално, като всеки участник изпраща една своя разработка и изрично се посочва по коя подтема е творбата и по преценка на автора текстът с подтемата и/или мотото на конкурса могат да са част от композицията на самия плакат.

Творбите, които се изпращат трябва да бъдат придружени с Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител на участника.

Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните изисквания:
Формат TIF; 200 dpi
Формат 60 х 84 см; CMYK
Формат JPG; 72 dpi (за разглеждане)

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
Учебно заведение, град;
Трите имена на автора;
Дата и година на раждането му;
Заглавие на плаката и подтема, в която е разработен;
Преподавател, специалност;
Адрес за кореспонденция, ел. адрес и телефон;

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: sacp@sacp.government.bg


Краен срок за приемане на творбите в електронен вариант – 29.11.2019 г.;

Срок за отпечатване на електронните варианти от ДАЗД – от 01 до 17.12.2019 г. ;
Представянето на творбите и победителите в конкурса ще бъде обявено на 30.11.2019 на сайта на ДАЗД и на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”;
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 10 декември 2019 г. на сайта на Държавната агенция за закрила на детето.
Награди
Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс;
Ще има официално награждаване на победителите в конкурса, на което ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група в съответната категория;
Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, като непосредствено след това визиите им ще бъдат разпространени на таблата от спирките на градския транспорт, билборд съоръжения на републиканската пътна мрежа, чрез рекламни съоръжения в метрото, отпечатани на флаери и др.

Обявяване на награда на публиката – ДА „Безопасност на движението по пътищата“ ще проведе гласуване на официалната си Фейсбук страница във всяка от възрастови групи. Участниците, събрали най-много гласове във всяка от категориите (по един участник във всяка от четирите групи) ще бъдат допълнително наградени.

Адрес за кореспонденция:
1051 гр. София, ул. „Триадица“ №2

За допълнителна информация и контакт:
Весна Петрова, е-mail: Vesna.Petrova @sacp.government.bg, тел. 02/9339051
Ирина Данева, е-mail: Irina.Daneva @sacp.government.bg, тел. 02/9339066
Милан Мартинов, e-mail: mmartinov@sars.gov.bg, тел. 0882 558 801

Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на конкурса, както и в информационни кампании или други публични активности насочени към повишаване на пътната безопасност в страната.