ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1.

С. Васев

5

3

4,71

5

38,55

2.

Р. Бечева

5

3

4,43

5

37,15

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо и второ място следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1.

С. Васев

38,55

2.

Р. Бечева

37,15

 

 

Комисия в състав: /п/

   10.12.2021г.