Окончателни резултати за длъжността „държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”    № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент Окончателен резултат 1. С.…