Окончателните резултати за главен експерт в дирекция ПТМК

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх.№…

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

  О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед №…

Окончателните резултати на кандидатите За длъжността „главен експерт” – 1 бр. В дирекция „правно-техническа методология и контрол“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх.…

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК)

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед № З-44/13.06.2023…

Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за главен експерт в дирекция ПТМК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх. № 01-316/12.05.2023г.…

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК)

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед № 3-35/09.05.2023…

Oкончателни резултати от конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

Приложение 8 към чл.43, ал.2 ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –  …

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК)

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-38/15.06.2022г., и…

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от…

Списък на допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за конкурсна процедура, за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка”

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура, за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати:…