Oкончателни резултати от конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

Приложение 8 към чл.43, ал.2 ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –  …