Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за главен експерт в дирекция ПТМК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх. № 01-316/12.05.2023г.…