Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съвместно с Държавно–обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет разработиха проект на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021–2030 г., както и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021-2023 г.

Целта на Националната стратегия по безопасност на движението по пътищата е да се осигури планирането, изпълнението, наблюдението, оценката, отчитането и контрола на държавната политика в областта в единна стратегическа рамка.

Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

  • Портала за обществени консултации: www.strategy.bg
  • Ел. поща: mpetrova@sars.gov.bg.
  • На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Общественото обсъждане е приключило. За повече информация посетете www.strategy.bg.