Проект на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съвместно с Държавно–обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет разработиха проект на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021–2030 г., както и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021-2023 г. Целта на…

We celebrate June 29: National Road Safety Day

On 29 June, we celebrate the National Road Safety Day. It is an initiative of State Agency “Road Safety” and today, a number of events and initiatives are planned to focus the public’s attention on the problems of road safety. All of them are carried out under the slogan “Life has priority on the road”.…