Проект на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съвместно с Държавно–обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет разработиха проект на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021–2030 г., както и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021-2023 г. Целта на…