Водещ: „Плюс-минус“ продължава, сега говорим за протеста на автоинструкторите, ще има ли такъв мащабен протест? Браншът излезе в медийното пространство с това, че е недоволен от готвените промени в обучението на шофьори. Общо взето протестът е към заповедта, с която броя на часовете кормуване се увеличава. Сега ще разискваме в детайл защо това представлява протест за протестиращите. Гостува ни тук в студиото госпожа Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Добре дошла. Малинка Бондаренко, координатор на националния протест на автоинструкторите от страната на Съюза на българските автомобилисти трябваше да включим, колегите се борят технически да го изпълнят, но не се знае дали ще успеят. Добре, не вдига телефона за момента, може би жената е възпрепятствана обективно. Имаше среща преди малко с Росен Желязков, министър на транспорта, на която се срещнаха всички страни. Госпожо Крумова, кое е последното, какво…разбрахте ли се, не се ли разбрахте, до къде са преговорите?

Малина Крумова: Нека да поставим днешният протест в малко по-широк контекст и за мен е важно, като председател на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да обърна внимание, че за жалост статистиката показва много негативна тенденция по отношение на новите шофьори и това е в основата на всички действия, които до момента държавата е предприемала, нека това да бъде ясно. Статистиката за 2018 година показва, че за водачи между 18 и 25 години 20 процента повече са загиналите водачи в тази възрастова група. И макар, че все още нямаме обобщена информация за 2019 година не се променя тази статистика. Много често тези млади водачи поемат доста несъобразени рискове, създават ситуации на пътя, много често са повече от един човек в колата. Така че, всички тези обстоятелства и от гледна точка на безопасността на движението водят нас институциите към това да определим начина и политиката, която да доведе до намаляване на пътнотранспортните произшествия /ПТП/. Затова и беше разработена работната група, в която наистина едно от предложенията, тази работна група се занимаваше с промяната на учебната документация и един елемент от учебната документация са увеличението на часовете, което беше предложено. Като тук, също така искам да отбележа, че в рамките на работната група през цялото време постъпваха различни предложения. Предложенията варираха от намаляване на броя на часовете, до увеличаване включително на 50. Всичко това го казвам просто, за да покажа, че не сме просто седнали институциите, за да решим така едни 42 часа, включително социологическо проучване провеждахме.

Водещ: Но протестиращите казват, че досегашният брой часове 31, предложение за увеличение на 42 е достатъчен, защото 50-60 процента от курсистите взимат книжка от първия път, а голяма част от останалите проценти от втория път. Тоест, реално те са подготвени да минат изпита, дали ще има повече часове или не, няма значение.

Малина Крумова: Точно тук е ключът и мисля, че винаги правим грешката да се фокусираме върху тези часове, а не да гледаме върху подготовката на водачите…

Водещ: Качеството.

Малина Крумова: Първо върху качеството, и въобще върху подготовката на водачите като цялостен процес. При това цялостен процес, който дори не започва от курса за подготовка на шофьори. Той започва от по-ранна детска възраст, от училище, от възпитание, от осъзнаване на отговорността на всеки един от нас като участник в движение по пътищата, каква отговорност има като участник в движението по пътищата. Затова и като резултат от днешните срещи на протестиращите с министър Вълчев и с министър Желязков, всъщност консенсусът, който постигнахме е че трябва да се продължи работа в посока изготвяне на цялостна концепция, която да не се фокусира само и единствено върху часовете. Тук е по-важно да се фокусираме върху подготовката, пардон – върху изпита, върху съдържанието на изпита, върху начина, по който се провежда този изпит. Защото изпитът реално погледнато е цедката, която ще покаже един човек дали е подготвен независимо по какъв начин и за колко часа той се е подготвил, дали е подготвен и дали може да излезе…

Водещ: Сменя ли се центърът на контрол, нека да го уточним, защото, ако правилно съм разбрал, протестиращите държаха да се премести центъра на контрол на тази програма към Министерство на образованието, а не към транспорта, като казаха – това е нелепица, ако нещо такова…тука думи на господин Стефан Малковски цитирам…

Малина Крумова: Това е, първо това е практика, която е била в България, известно време в минали години центровете, които са провеждали шофьорските курсове са били под контрола на Министерство на образованието. Дали това трябва да бъде в настоящата ситуация така или не, отново е въпрос, който не трябва да разглеждаме на парче. Затова говорим за цялостна концепция, въобще за цялостна идея и философия, как искаме да подготвим водачите.

Водещ: Не сте го премествали днеска, обаче?

Малина Крумова: Не, не сме го премествали, не е вземано решение в тази посока, по простата причина, че контролът, съдържанието, методиката, начина на провеждане на обучението и на изпита дали това е достатъчно, дали не трябва да има други механизми след като човек придобие, премине шофьорски курс и премине изпита и придобие правоспособност, дали не трябва да има допълнителни ограничения или допълнителни изисквания за неговата подготовка в ранните години, когато той е млад водач. Всички тези неща ще бъдат предмет на тази работна група.

Водещ: Значи тези модули за обучение са в Министерство на образованието?

Малина Крумова: Така е изписано в закона.

Водещ: Идеята е и контролът да е там, при положение, че те са там, затова протестират.

Малина Крумова: Разбира се, има логика, никой не казва, че няма логика в предложението, въпросът е, че предложенията трябва да постъпят от всички, които имат мнения по въпроса, тези предложения да бъдат разгледани като една цялостна философия. Защото, правим грешката до момента, че говорим за учебната документация като нещо, което самостоятелно е важно и отговорно. То е важно, но то трябва да бъде разглеждано цялостно в контекста на цялостната подготовка.

Водещ: Какво следва от тук насетне, по кои точки имате съгласие, по кои не, и ще продължите да търсите златното сечение? И в крайна сметка наистина вървим ли към процес на оптимизиране на ефективността и ефикасността на обучението, за да има наистина намаляване на броя, особено на произшествията с млади водачи?

Малина Крумова: Имаме съгласие по това, че е необходимо да се работи цялостно, цялостна концепция и философия, включително и в контекста на подготвения нов Закон за движение по пътищата. Имаме съгласието, че това не може да става на парче. Имаме съгласие, че е необходимо да се изговори и да се чуят всички мнения по отношение на това…

Водещ: Това са доста общи позиции.

Малина Крумова: Да, но това е…важно е да знаем, че браншът реално погледнато е разединен. Днес виждаме едни хора, които изказват едни мнения, но аз ви казвам, че дори в работната група имахме абсолютно разнопосочни предложения, които постъпваха.

Водещ: Звучи леко противоречиво.

Малина Крумова: Но е важно тези всички разнопосочни предложения да бъдат чути, да бъдат изговорени, да бъдат консултирани и в крайна сметка да се стигне до консенсус за това каква точно трябва да бъде подготовката на младите водачи.

Водещ: Объркващо е, госпожо Крумова, защото това, което стига до нас е, че автоинструкторите протестират, защото са повече часовете, което на обикновения гражданин му се струва повече пари за тях, повече такси, и така да се каже повече ресурс. Само че, те протестират и срещу това, какъв е аргументът, че те не могат да вдигат цените, българинът няма пари, а ще работят повече без ефект. Така можем ли да го опростим?

Малина Крумова: Не бих могла да кажа дали точно това са техните аргументи, но наистина така звучи. В крайна сметка тук не трябва да се фокусираме върху икономическата страна на въпроса, макар че не можем да я игнорираме напълно. По-важно е да направим такава система, която да гарантира качествена подготовка на водачите и намаляване на ПТП с тяхно участие.

Водещ: Как трябва да се подобри контрола за взимане на изпит? Знаем, всеки е имал някакви познати, коментира се, че изпити могат да се вземат и по нечестен път, тоест с плащане под масата. Има ли механизми наистина това да се прекъсне и всеки един кандидат-шофьор да знае, че трябва да учи, трябва да практикува, трябва съвестно да ходи на курсовете, за да може да вземе изпита?

Малина Крумова: Всъщност това е най-важното в случая, вие поставяте точно въпросът, на който трябва да отговорим съвместно с бранша, защото институциите самостоятелно това не можем да го решим. Не можем да определим точно как трябва да се… Пардон – Можем да определим как ние бихме могли да предложим, но ако това не се възприеме от бранша като правилния начин за намаляване на корупцията и намаляване на неправилните практики трудно ще можем да се справим със ситуацията. Има начини, те са свързани с това да се прилага ефективен контрол, разделяне на контрола и управлението…сега бих почнала да говоря теоретично…

Водещ: Аз не разбрах, сега часовете в крайна сметка ще се увеличат ли, последно, след срещата?

Малина Крумова: На този етап има издадена заповед на министъра на образованието, което е поставено под условие от изменението на Наредба 37, така че, докато не се измени наредбата…

Водещ: Тоест, извинявам се, ако може…

Малина Крумова: Наредба 37 е тази, която регламентира учебния процес, провеждането на шофьорските курсове. Докато тя не се промени няма да има промяна и на часовете.

Водещ: Засега часовете остават тези?

Малина Крумова: Да.

Водещ: От бранша какво казват – няма да има протести, стискаме си ръцете?

Малина Крумова: Не мога да кажа какво точно казват, защото не са ми обещавали да няма протести, но на този етап смятам, че сме се разбрали. Разбира се, щеше да бъде добре, ако те можеха да кажат тяхната позиция, но съм сигурна, че ще имат възможност.

Водещ: Благодарим много. Малина Крумова, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Благодаря за разясненията.

Малина Крумова: Благодаря.

 

Видеото от участието на председателя на ДАБДП Малина Крумова в Нова телевизия можете да гледате тук.