Предмет на поръчката:„Доставка на софтуер и лицензи за работа с бази от данни, необходими за оценка на пътната безопасност“.

ОБЯВА 1 file(s)   549.31 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:18 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   35.34 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:30 Свали файла Указания за участие 1 file(s)   33.18 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:41:20 Свали файла Проект на договор 1 file(s)   33.42 KB   Дата…