Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина на служители от администрацията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и външни експерти“

Обява 1 file(s) 710.85 KB Свали файла Начална страница поръчка 1 file(s) 635.49 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 469.92 KB Свали файла Указания за участие 1 file(s) 503.02 KB Свали файла Проект на договор 1 file(s) 437.16 KB Свали файла Образци 1 file(s) 54.69 KB Свали файла Писмени разяснения по условията на обществена…

Предмет на поръчката: „Възлагане на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития и мероприятия за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

РЕШЕНИЕ 1 file(s) 516.90 KB Свали файла ПОКАНА 1 file(s) 1.24 MB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 49.82 KB Свали файла Методика за оценка 1 file(s) 31.80 KB Свали файла Декларация за представяне на еЕЕДОП 1 file(s) 70.04 KB Свали файла ЕЕДОП 1 file(s) 93.63 KB Свали файла Техническо предложение 1 file(s) 16.54 KB…

Предмет на поръчката: “Доставка на специализирано моторно превозно средство, оборудвано с апаратура за обследване на пътна инфраструктура”

Решение 1 file(s) 559.00 KB Свали файла Обявление 1 file(s) 202.43 KB Свали файла Указания 1 file(s) 319.50 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 67.56 KB Свали файла Методика за оценка 1 file(s) 42.50 KB Свали файла Декларация за представяне на еЕЕДОП (003) 1 file(s) 70.34 KB Свали файла ЕЕДОП 1 file(s) 88.95 KB…

Предмет на поръчката:„Доставка на софтуер и лицензи за работа с бази от данни, необходими за оценка на пътната безопасност“.

ОБЯВА 1 file(s) 549.31 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 35.34 KB Свали файла Указания за участие 1 file(s) 33.18 KB Свали файла Проект на договор 1 file(s) 33.42 KB Свали файла Образци 1 file(s) 55.97 KB Свали файла Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 1 file(s) 220.23 KB Свали файла…

Предмет на поръчката: „Закупуване и доставка на 2 броя нови леки автомобили, за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата на публикуване:26.08.2019 г.     Решение 1 file(s) 214.58 KB Свали файла Обявление 1 file(s) 547.08 KB Свали файла Указания 1 file(s) 322.00 KB Свали файла 1. Техническа спецификация 1 file(s) 143.00 KB свали файла 2. Методика за оценка 1 file(s) 41.00 KB свали файла 3. Декларация за представяне на еЕЕДОП 1 file(s) 70.06…

Предмет на поръчката: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по три обособени позиции“

Дата: 03.05.2019 г. – ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   Моля запознайте се с условията за участие в поръчката и при желание за участие използвайте приложените форми. Обява 1 file(s) 624.80 KB Свали файла Начална страница 1 file(s) 538.95 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 363.83…