Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина на служители от администрацията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и външни експерти“

Обява 1 file(s)   710.85 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:10:05 Свали файла Начална страница поръчка 1 file(s)   635.49 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:10:19 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   469.92 KB   Дата на публикуване: 20.12.2019 12:11:02 Свали файла Указания за участие 1 file(s)   503.02 KB   Дата…

Предмет на поръчката: „Възлагане на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития и мероприятия за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

РЕШЕНИЕ 1 file(s)   516.90 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:31:15 Свали файла ПОКАНА 1 file(s)   1.24 MB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:31:27 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   49.82 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:33:05 Свали файла Методика за оценка 1 file(s)   31.80 KB   Дата на публикуване:…

Предмет на поръчката: „Доставка на специализирано моторно превозно средство, оборудвано с апаратура за обследване на пътна инфраструктура“

Решение 1 file(s)   559.00 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:21:15 Свали файла Обявление 1 file(s)   202.43 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:21:29 Свали файла Указания 1 file(s)   319.50 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:22:05 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   67.56 KB   Дата на публикуване: 22.11.2019 13:24:12…

Предмет на поръчката:„Доставка на софтуер и лицензи за работа с бази от данни, необходими за оценка на пътната безопасност“.

ОБЯВА 1 file(s)   549.31 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:18 Свали файла Техническа спецификация 1 file(s)   35.34 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:40:30 Свали файла Указания за участие 1 file(s)   33.18 KB   Дата на публикуване: 10.10.2019 12:41:20 Свали файла Проект на договор 1 file(s)   33.42 KB   Дата…

Предмет на поръчката: „Закупуване и доставка на 2 броя нови леки автомобили, за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата на публикуване:26.08.2019 г.     Решение 1 file(s)   214.58 KB   Дата на публикуване: 26.08.2019 12:31:12 Свали файла Обявление 1 file(s)   547.08 KB   Дата на публикуване: 26.08.2019 12:33:18 Свали файла Указания 1 file(s)   322.00 KB   Дата на публикуване: 26.08.2019 12:32:16 Свали файла 1. Техническа спецификация 1 file(s)   143.00…

Предмет на поръчката: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ по три обособени позиции“

Дата: 03.05.2019 г. – ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   Моля запознайте се с условията за участие в поръчката и при желание за участие използвайте приложените форми. Обява 1 file(s) 624.80 KB Свали файла Начална страница 1 file(s) 538.95 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 363.83…