Предмет на поръчката: “Доставка на специализирано моторно превозно средство, оборудвано с апаратура за обследване на пътна инфраструктура”

Решение 1 file(s) 559.00 KB Свали файла Обявление 1 file(s) 202.43 KB Свали файла Указания 1 file(s) 319.50 KB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 67.56 KB Свали файла Методика за оценка 1 file(s) 42.50 KB Свали файла Декларация за представяне на еЕЕДОП (003) 1 file(s) 70.34 KB Свали файла ЕЕДОП 1 file(s) 88.95 KB…