Около 40% от всички пътно-транспортни произшествия в ЕС стават при служебни пътувания

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е изпратила на всички министерства, агенции и общини препоръка за внедряване на системи за управление на безопасността при движение по пътищата, с конкретни елементи, които да залегнат в тях. Това съобщи Милен Марков, експерт в ДАБДП по време на конференция „Безопасност и здраве при работа – постижения и…

Предмет на поръчката: „Възлагане на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития и мероприятия за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

РЕШЕНИЕ 1 file(s) 516.90 KB Свали файла ПОКАНА 1 file(s) 1.24 MB Свали файла Техническа спецификация 1 file(s) 49.82 KB Свали файла Методика за оценка 1 file(s) 31.80 KB Свали файла Декларация за представяне на еЕЕДОП 1 file(s) 70.04 KB Свали файла ЕЕДОП 1 file(s) 93.63 KB Свали файла Техническо предложение 1 file(s) 16.54 KB…