Предмет на поръчката: „Закупуване и доставка на 2 броя нови леки автомобили, за нуждите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата на публикуване:26.08.2019 г.     Решение 1 file(s) 214.58 KB Свали файла Обявление 1 file(s) 547.08 KB Свали файла Указания 1 file(s) 322.00 KB Свали файла 1. Техническа спецификация 1 file(s) 143.00 KB свали файла 2. Методика за оценка 1 file(s) 41.00 KB свали файла 3. Декларация за представяне на еЕЕДОП 1 file(s) 70.06…