Обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортна обстановка в Република България за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Този доклад предоставя обобщена информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата в Република България за периода от 01 януари до 30 юни 2020 г. Представените данни включват основни статистически данни, тенденции и изводи, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на политиката по БДП.

Road safety training concept adopted

The Council of Ministers adopted a concept paper on road safety training. The document was developed in implementation of the 2020 Road Safety Action Plan, developed in a context of broad consensus with responsible institutions, academia, industry and non-governmental organizations in the sector. The adoption of the paper creates an opportunity for better interaction between…