Проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура се извършва пълното транспониране в националното законодателство на Република България на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на…