Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от…