Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт”

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”     Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх.№ 01-277/18.04.2022г. 2.Вх.№ 01-285/21.04.2022г. 3.Вх.№ 01-295/26.04.2022г. 4.Вх.№ 01-292 /26.04.2022г.…