Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 бр. в дирекция АПФСО

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх.№01-277/18.04.2022г.…