Протокол от заседание на ДОККПБДП от 8 май 2019 г.

Протокол от заседание на ДОККПБДП от 10 юни 2019 г

Протокол от заседание на ДОККПБДП от 10 септември 2019 г

Протокол от заседание на ДОККПБДП от 11 ноември 2019 г.