Протокол
от заседание на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопастността на движението по пътищата
8 май 2019 г.

Протокол от Заседание на ДОККПБД от 10.06.2019 г