Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Комисията е консултативен орган към Министерския съвет за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
Комисията изпълнява функциите по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата