Дневен ред на заседание 8 май 2019 г.

Дневен ред на заседание 10 юни 2019 г.

Дневен ред на заседание 10 септември 2019 г.

Дневен ред на заседание 11 ноември 2019 г.