Обобщена информация от заседание на ДОККПБДП от 8 май 2019 г.

Обобщена информация от заседание на ДОККПБДП от 10 юни 2019 г.

Обобщена информация от заседание на ДОККПБДП от 10 септември 2019 г.

Обобщена информация от заседание на ДОККПБДП от 11 ноември 2019 г.