Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1…

Details

Окончателните резултати за главен експерт в дирекция ПТМК

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх.№…

Details

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

  О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед №…

Details

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България за 2022 г.

  Приложение 1.1 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 7.60 MB Свали файла Приложение 1.2 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 9.54 MB Свали файла Приложение 2 към Годишен доклад БДП 2022 14.09.2023 1 file(s) 1.66 MB Свали файла

Details

Проверка на място на път II-99 “(Бургас-Маринка) – Созопол от км 0+000 до км 20+500, включително и кръстовището при с. Атия.

Проверка на място на път II-99 “(Бургас-Маринка) – Созопол от км 0+000 до км 20+500, включително и кръстовището при с. Атия. 1 file(s) 1.91 MB Свали файла

Details

Проверка на място на път II-81 „Ок. п. София – Петрохан – о. п. Берковица – Благово – о. п. Монтана – Лом“ в участъка от км 0+000 до км 100+000

Проверка на място на път II-81 „Ок. п. София – Петрохан – о. п. Берковица – Благово – о. п. Монтана – Лом“ в участъка от км 0+000 до км 100+000 1 file(s) 8.42 MB Свали файла

Details