УАСГ стартира обучения за одитори по пътна безопасност

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в гр. София предоставя обучение за одитори по пътна безопасност, насочено към строителни инженери с най-малко 5 годишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност. Курсът на обучение за одитор по пътна безопасност може да премине и лице с…

Details

Започна нов училищен конкурс за талисман по безопасност на пътя

В нов конкурс за създаване на талисман по безопасност на движението по пътищата могат да се включат всички училища в България. Учениците от всяко училище ще участват като отбор и ще приложат своите знания за безопасно движение в разработването на авторски „Талисман, който ни пази на пътя“. Конкурсът ще мотивира децата чрез преживяване да научат…

Details

Конкурс за заемане на длъжността „държавен експерт” – 1 (една) бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед № З-28/03.04.2024…

Details

Около 10 000 души са загинали на извънградски пътища в ЕС съобщава Европейския съвет за безопасност на транспорта

Според нов доклад, публикуван от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) Националните правителства ще трябва да инвестират значително, в  подобрението на  безопасността на пътищата извън населените места, за да постигнат общата цел на ЕС за намаляване на половина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. Докладът показва, че през 2022 г. около 10…

Details

Съвети за безопасност при управление на мотоциклет

Мотоциклетният парк в България се е увеличил с близо 6700 двуколесни превозни средства за тази година, в сравнение с миналата. Според експертите това не следва да оказва влияние на негативната статистика, защото спазването на правилата за движение е задължение и е основополагащо за безопасността на всички участници в движението.  В страните от ЕС за последните…

Details

Мотосезон 2024

Пътищата не са място за състезания и изпробване на максималните възможности на мотоциклетите.  Не бива да надценявате възможностите си, а е необходимо да изградите правилни навици и да натрупате опит, за да бъдете в безопасност и да се наслаждавате на пътя. Приемете, че сте невидими за другите шофьори, затова Винаги бъдете нащрек и внимавайте за…

Details

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1…

Details

Извлечение от протокол за допуснати и недопуснати кандидати за старши експерт в дирекция АПФСО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ (АПФСО) в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати:   Вх. № 01-127/13.02.2024 г. Вх. № 01-131/14.02.2024 г.  …

Details