Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е новата контактна точка в България за Европейската харта за пътна безопасност

Считано от 13 юни 2024 г., Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е новата национална контактна точка в България за Европейската харта за пътна безопасност. Това е най-голямата платформа на гражданското общество за пътна безопасност, с повече от 4 000 членове. Разнообразната общност от членове на Хартата се състои от компании, неправителствени организации, национални,…