Преди първия учебен ден – учители преминаха обучение за преподаване в час на безопасност на движението по пътищата

Над 40 учители от Област Благоевград преминаха обучение за преподаване в час на предмет „Безопасност на движението по пътищата“. Инициативата е на Института за следдипломна квалификация към УНСС и се реализира съвместно с експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП). В хода на обучението, преподавателите, които водят часове на ученици между 1-ви…