Над 90% от хората не знаят до каква възраст децата трябва да използват детско столче в автомобила

Над 90% от хората в България не знаят, че децата трябва задължително да се возят в детско столче докато не достигнат височина от 150 cm. Тези данни от национално проучване бяха цитирани от заместник-председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева по време на открит урок по пътна безопасност пред децата от…